PROGRAM JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Sijil & Diploma Kemahiran Malaysia

 

PROGRAM

PENGASUHAN & PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

(Tahap 3) – 12 bulan

SYARAT KELAYAKAN

  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 16 -24 Tahun
  • Mempunyai Sijil Berhenti Sekolah
  • Mempunyai Sijil PMR atau PT3
  • 3M- Membaca, Menulis, Mengira

SILIBUS PEMBELAJARAN

Penjagaan dan pengendalian rutinPengurusan operasi pusat jagaan
harian kanak-kanak di pusat jagaankanak-kanak
Pengendalian pendidikan dan perkembangan kanak-kanakPengurusan “first aid”
Pengurusan tingkah laku kanak- 
kanak 

PELUANG KERJAYA

  • Cikgu pra sekolah Guru tadika
  • Pengusaha tadika
  • Pengawal penilai
  • Pengasuh tadika

 

 

Translate »