PROGRAM JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Sijil & Diploma Kemahiran Malaysia

 

PROGRAM

PENTADBIRAN SISTEM MAKLUMAT /PEJABAT

(Tahap 2) – 6 Bulan

(Tahap 3) – 12 bulan

(Tahap 4) – 15 bulan

SYARAT KELAYAKAN
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 16 -24 Tahun
 • Mempunyai Sijil Berhenti Sekolah
 • Mempunyai Sijil PMR atau PT3
 • 3M- Membaca, Menulis, Mengira
SILIBUS PEMBELAJARAN

Tahap 2 – Laluan Latihan

 • Kemasukan Data Asas Pentadbiran Pemfailan
 • Komunikasi Keluar Komunikasi Masuk
 • Bantuan Persediaan Mesyuarat

Tahap 3 – Laluan Latihan

 • Susunan Mesyuarat
 • Perhubungan Pelanggan
 • Penyelarasan Operasi Pejabat
 • Pentadbiran Perolehan Bantuan Susunan Acara
 • Pentadbiran Kakitangan
 • Penyelenggaraan Asas Perisian Aplikasi
 • Pentadbiran Keselamatan & Keselamatan Pejabat
PELUANG KERJAYA
 • Pembantu Tadbir Sistem Maklumat
 • Penyelia Operasi
 • Tenaga Pengajar Vokasional
 • Pengurusan Pentadbiran
Translate »